ET KYLLINGINNSETT

Fra 22. september til 26. oktober 2022 sendte vi direkte fra et norsk kyllinghus, 24 timer i døgnet. Ett kamera sto i “nebbhøyde”, mens et annet kamera ga mer oversikt over livet i kyllinghuset. Her kan du se klipp fra kyllinghuset hver dag gjennom hele innsettet.

Til tross for at nordmenns forbruk av kyllingkjøtt er mer enn firedoblet de siste 30 årene, vet folk flest lite om hvordan kyllingproduksjon foregår. Animalia, kjøtt- og eggbransjen sitt eget fagsenter, sendte derfor i september og oktober direkte fra et kyllinghus. Gjennom mer enn 800 timer med direktesending ville vi bidra til å gi et innblikk i hvordan denne formen for matproduksjon foregår. Vi har satt sammen daglige klipp fra innsettet slik at det er mulig å følge kyllingenes liv i kyllinghuset gjennom en film på ca. 19 minutter. Se filmen nedenfor.

Fakta om dette kyllinginnsettet

  • I dette kyllinghuset ble det 22. september satt inn 19 500 daggamle kyllinger av hybriden Ross 308. 
  • Gjennomsnittlig slaktevekt på kyllingene som ble levert til slakt 26. oktober var 1329 gram. Dyretettheten da de ble sendt til slakt var 32 kg/m2. Maksimal tillatt tetthet i Norge er 36 kg/m2. Noen kyllingprodukter kommer fra produksjonsformer med en lavere tetthet.
  • Total dødelighet i innsettet var ca. 2,5 prosent. Landsgjennomsnittet for dødelighet i 2021 var 2,64 prosent (Kjøttets tilstand 2022).
  • Dødeligheten under transport til slakteriet var 0,02 prosent for denne kyllingflokken. I 2021 var gjennomsnittlig dødelighet under transport 0,06 prosent (Kjøttets tilstand 2022).
  • I gjennomsnitt spiste hver av kyllingene 2,92 kg fôr og drakk 5,3 liter vann. 
  • Tråputene på 100 kyllinger fra flokken ble rutinemessig scoret på slakteriet som en del av dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling. Av disse 100 hadde 3 dyr en mindre tråputeskade.