I kyllinghuset

Her kan du få informasjon om gangen i et vanlig kyllinginnsett – uke for uke – enten via tidslinja eller ved å se filmklipp. I filmklippene kommenteres også ulike sider ved kyllingproduksjonen. Opptakene er gjort i et innsett med hybriden Ross 308 som slaktes på dag 34.

Et kyllingliv i konvensjonell norsk slaktekyllingproduksjon er oftest fra ca. 29 til 48 dager langt. I denne perioden skal kyllingen leve et godt liv. De viktigste enkeltfaktorene for god dyrevelferd er bondens kunnskap, daglige rutiner og oppfølging av flokken. Kyllingprodusentene gjør mye likt, men de finner også litt ulike løsninger ut ifra erfaringer om hva som fungerer godt i akkurat deres hus. Noen bruker flis som strø i kyllinghuset, andre bruker torv, som produsenten vi ser i filmklippene nederst på denne siden. Enkelte bruker papir for å legge ut fôret på når kyllingene kommer daggamle til huset, mens denne bonden strør fôret ut i torva. 

Du kan følge gangen i et kyllinginnsett gjennom beskrivelser i tidslinjen – eller du kan se filmklipp fra ulike stadier i innsettet i videoen nederst på siden. Hvis du ønsker å se hvordan en annen kyllingprodusent gjør det på sin gård og i sitt kyllinghus, kan du også se MatPrats film “Kylling – på innsiden av fjøsdøra”.

Dag 1

Dag 1

Kyllingene blir klekket på et rugeri. De transporteres til bonden i klimaregulerte lastebiler. Kyllinger er tropiske dyr og trenger 34 grader de første dagene. Bonden har på forhånd gjort klart huset slik at det har riktig temperatur, alt er rent, og mat og vann er klart til kyllingene kommer.
Dag 10

Dag 10

Når dyra er ti dager gamle, er de i ferd med å skifte ut dun med fjør, så de kan se litt pjuskete ut. I denne fasen er dyra veldig aktive. Bonden setter ut ulike miljøberikelser slik at de kan utøve viktige naturlige atferder som strøbading og utforsking.
Dag 17

Dag 17

Ved 17 dagers alder er dyra blitt ca. 650 gram. Kyllingene bruker tida på å leke, spise, noe fjørstell og hvile. Siden kyllingene vokser, må bonden jevnlig heve vannrekker og fôrskåler slik at dyra får passe spise- og drikkehøyde.
Dag 23

Dag 23

Ved 23 dagers alder er dyra blitt i overkant av 1 kg. En viktig velferdsparameter i kyllingproduksjon er tråputehelsa. Den kan påvirkes av fuktig strø. Derfor regulerer bonden klimaet i kyllinghuset nøye for å sikre tørt strø, god luft og korrekt temperatur for dyra. Temperaturen er nå rundt 24 grader.
Dag 28

Dag 28

Nå starter den siste uka av innsettet, og dyra veier i overkant av 1,5 kg. Bonden fyller jevnlig på strøbadene slik at dyra har friskt og tørt strø for strøbading. Gjennom hele innsettet har bonden gått minst to daglige runder i flokken, med et særlig fokus på dyr som henger etter eller som virker svake. Disse dyra avlives for å unngå unødvendig lidelse. Dette er en viktig del av bondens jobb.
Dag 34

Dag 34

Mange kyllingflokker med hybriden Ross 308 blir slaktet rundt dag 34. Da veier de litt over 2 kg. Dyra blir samlet opp enten manuelt eller med maskin og satt i spesielle transportkasser. Deretter blir kassene lastet inn på en klimaregulert lastebil, og kyllingene blir kjørt til slakteriet.

video
play-rounded-fill