Contact

Ta kontakt

Har du spørsmål knyttet til nettstedet eller det er noe du lurer på om norsk kyllingproduksjon, ta kontakt med Animalia.

Om Animalia

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon.

Vi er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Vi skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter. Norske slaktekyllingprodusenter betaler omsetningsavgift som går til felles faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Dette kunnskapsprosjektet er finansiert over denne avgiften og dermed av alle kyllingprodusenter.