Norsk kyllingproduksjon

FRA 22. SEPTEMBER SENDER VI DIREKTE FRA ET NORSK KYLLINGHUS GJENNOM ET HELT INNSETT

Avstanden til matproduksjon øker i store deler av befolkningen. Vi ønsker å øke kunnskapen om moderne norsk kyllingproduksjon og vise hvordan denne formen for matproduksjon foregår – med både sterke og svake sider. Derfor har vi etablert dette nettstedet med fagartikler, videoer og som gjennom et helt innsett vil vise «live» overføring fra et kyllinghus . Hensikten er å gi folk mulighet til å følge med på denne produksjonen og skaffe seg mer kunnskap.

Møt Lars-Otto

Lars-Otto Grundt er en av ca. 530 norske kyllingbønder. Vi får ta del i hans hverdag gjennom et helt kyllinginnsett ved at vi overfører direkte med to kamera fra kyllinghuset hans.

Lars-Otto har et kyllinghus med vinduer. Når kyllingene er helt små, dekker han til vinduene for å unngå at rovfugl og kråker blir fristet av de små og hakker på vinduene. Han er også opptatt av å sikre mørkeperiodene som kyllingene trenger, og bruker derfor mørke gardiner for vinduene når lyset er slått av. 

Vi har også filmet ulike faser i et tidligere innsett hos Lars Otto. Dette kan du se ved å klikke på menypunktet «I kyllinghuset».

Hvem er vi

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon.

Vi er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Vi skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter. Norske slaktekyllingprodusenter betaler omsetningsavgift som går til felles faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Dette kunnskapsprosjektet er finansiert over denne avgiften og dermed av alle kyllingprodusenter. 

Kontaktperson for kunnskapsprosjektet om kylling er Ola Nafstad

Les mer om oss på animalia.no